I. Những giấy tờ cần thiết khi mở tài khoản :
  1. CMND bản gốc.
  2. Giấy xác nhận tài khoản Ngân Hàng song ngữ (mở hạn mức thẻ 100.000.000
...